• Slider-06.jpg
  • Slider-07.jpg
  • Slider-08.jpg
  • Slider-09.jpg
  • Slider-10.jpg
  • Slider-11.jpg
  • Slider-12.jpg
  • Slider-13.jpg
  • Slider-14.jpg
  • Slider-15.jpg
A A A

ks. Proboszcz

Serdecznie zapraszamy na spotkania Kręgu Biblijnego osoby każdego stanu, bez względu na wykształcenie, płeć, wykonywany zawód czy wiek.

Zapraszamy każdego, kto chce odkrywać z nami skarb Dobrej Nowiny, kto chce zatrzymać się, słuchać, medytować i kontemplować słowo Boże aby stało się jak światło dla naszych stóp, jak chleb, który zaspokaja głód, jak źródlana woda, która gasi pragnienie, jak reguła życia, która uczy rozeznawać i wybierać między dobrem a złem, między Bożym a ludzkim myśleniem.

Spotkania Kręgu Biblijnego odbywają się dwa razy w miesiącu po wieczornej Mszy Św. Informacja o terminie spotkania zamieszczana jest w ogłoszeniach parafialnych.

Z A P R A S Z A M Y