• Slider-06.jpg
  • Slider-07.jpg
  • Slider-08.jpg
  • Slider-09.jpg
  • Slider-10.jpg
  • Slider-11.jpg
  • Slider-12.jpg
  • Slider-13.jpg
  • Slider-14.jpg
  • Slider-15.jpg
A A A

Domowy Kościół

Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie. Zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Wszystko, co robimy w ramach formacji w tej wspólnocie jest ukierunkowane na wspólne wzrastanie w wierze. Mąż dba o rozwój żony, a żona o rozwój męża, ponieważ jesteśmy przekonani, że powołanie do małżeństwa polega właśnie na tym, abyśmy troszczyli się wzajemnie o zbawienie ofiarowanego nam małżonka. Wspieranie małżonków w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej jest drogą, która prowadzi do stworzenia najlepszych warunków do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

W ramach formacji małżeńskiej spotykamy się raz w miesiącu w małych grupach przy dobrej herbacie, kawie i czymś słodkim. Grupy, w których się spotykamy nazywają się kręgami i liczą od 4 do 7 zaprzyjaźnionych małżeństw. Nasze spotkania są okazją do wymienienia się radościami i zmaganiami codziennego życia małżeńskiego i rodzinnego. Jest to również okazja do wspólnej modlitwy i rozważania Słowa Bożego, a także do poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności budowania jedności ze współmałżonkiem i relacji z Bogiem.

Domowy Kościół powstał w Polsce w 1973 r. Założycielem ruchu jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, z którym ściśle współpracowała s.Jadwiga Skudro ze Zgromadzenia Sióstr Sacre Coeur. Z roku na rok ilość członków wspólnoty zwiększa się. Obecnie w Domowym Kościele zaangażowanych jest ok. 23 tysiące małżeństw w Polsce i ok. 2 tysiące par w różnych państwach poza Polską, co łącznie stanowi ok. 50 tysięcy osób.

W Polsce Domowy Kościół działa w ramach poszczególnych diecezji, które podzielone są na rejony. W rejonie szczecineckim istnieje 10 kręgów, w których formuje się 49 par małżeńskich (zakorzenionych w parafiach w Szczecinku oraz w Bornem Sulinowie). Razem tworzymy wspólnotę, która służy sobie wzajemnie wsparciem i modlitwą.

W naszej parafii funkcjonują dwa kręgi małżeństw Domowego Kościoła. Opiekunem pierwszego jest ks. Proboszcz Bogusław, a drugiego ks. Marek.

Wiemy, że dzieło, rozpoczęte przez ks. Blachnickiego przynosi wiele korzyści formującym się w nim małżeństwom. Ruch skupia rodziny, które czerpią radość z wzajemnego umacniania się na drodze wiary. Nasze dzieci maja okazję w tym trudnym świecie spotykać osoby żyjące takimi samymi wartościami, wzrastać i budować własne korzenie wiary w grupie podobnych im rodzin. Wierzymy, że Domowy Kościół jest szczególnym miejscem, w którym jako małżonkowie możemy się formować, dostrzegamy owoce tej formacji i pragniemy się tym dzielić z innymi małżeństwami. Chcemy więc, aby rozszerzało się to dzieło także w naszym rejonie, naszej parafii. Chcielibyśmy w tym roku utworzyć nowy krąg, w związku z tym już serdecznie do niego zapraszamy.

Zapraszamy wszystkie małżeństwa chętne do zapoznania się z ruchem Domowego Kościoła, ciekawe innych podobnie myślących małżonków i otwarte na nowe przyjaźnie. Zgłoszenia można kierować do naszych Księży lub do Justyny i Leszka Arsobów (tel. 606-711-219).