A A A

DUSZPASTERZE Parafii pw. Św. Krzysztofa w Szczecinku (aktualnie)

Proboszcz

ks. Bogusław MATUSIK - wyświęcony 20 maja 1995 roku przez bpa Czesława Domina w konkatedrze w Kołobrzegu ustanowiony 5 marca 2005 r.

Wikariusz

* ks. Marek MAZGAJ - wyświęcony 20 maja 2023 roku przez bpa Edwarda Dajczaka w katedrze w Koszalinie ustanowiony 25 sierpnia 2023 r

Rezydent

* ks. kan. Edmund KOZA - wyświęcony 20 czerwca 1971 roku przez bpa Jerzego Strobe w Szczecinie.

 

Księża którzy pracowali w Parafii:

ks. Przemysław GŁOWACKI (2018 - 2023) - wikariusz

ks. Gracjan OSTROWSKI (2014 - 2018) - wikariusz

ks. Mariusz BORCZ (2011 - 2014) - wikariusz

ks. Wojciech PANEK (2006 – 2011) - wikariusz

ks. Marek CIEŚLIK (2003 – 2006) - wikariusz

ks. Bolesław CZAPOR (2001 – 2005) – proboszcz

Parafia pw. Św. Krzysztofa w Szczecinku została powołana do istnienia 29.08.2001r. dekretem biskupa Mariana Gołębiewskiego, ówczesnego ordynariusza diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Została utworzona z podziału dwóch parafii; Narodzenia NMP i Ducha Świętego.

Ks. bp Ordynariusz mianował pierwszym proboszczem ks. Bolesława Czapora (2001–2005), a po roku samodzielnego duszpasterzowania, do pomocy otrzymał wikariusza, ks. Marka Cieślika (2003–2006).

Początkowo Msza św. niedzielna skupiająca wiernych z nowej parafii była odprawiana o godz. 14.00 w kościele Narodzenia NMP i tak to trwało do grudnia 2001r.

W tym czasie parafianie przygotowywali zastępczą kaplicę, która została wydzierżawiona od TBS i przystosowana do celów liturgicznych. Pierwsze Nabożeństwa zostały odprawiane w kaplicy, którą poświęcono Matce Bożej z Fatimy w grudniu 2001. Kaplica była sukcesywnie doposażona w niezbędne sprzęty i szaty liturgiczne.

Na lokalizację budowy kościoła i domu parafialnego zostało wybrane miejsce, które znajduje się w samym środku nowoutworzonej parafii; przy skrzyżowaniu ulic Słowiańskiej z Pomorską. Miejsce to choć bardzo korzystne ze względu na lokalizacje bo znajduje się w centrum parafii, to ma zasadniczy mankament; warunki gruntowo-wodne są bardzo niekorzystne dla bezpośredniego posadowienia obiektów budowlanych, szczególnie ze względu na występowanie gruntów słabonośnych. Ów mankament sprawił, że przy projektowaniu obiektów kościelnych, trzeba było zaplanować wzmocnienie podłoża, a to wiązało się z dodatkowymi kosztami budowy.

Prace budowlane rozpoczęły się 2004 roku. Polegały one na uzbrojeniu terenu w instalacje wodno kanalizacyjną.

W 2005 w marcu nastąpiła zmiana proboszcza parafii. Ks. Bolesław Czapor objął placówkę w Kaliszu Pomorskim, na jego miejsce został mianowany proboszczem ks.Bogusław Matusik.

Jesienią 2006 roku rozpoczęto wykonanie wzmocnienia kolumnami betonowymi FSS podłoża gruntowego pod fundamenty kościoła i domu parafialnego.

W 2007 roku zostały rozpoczęte prace związane z budową rusztu i wylaniem płyty kościoła.

W 2008 roku rozpoczęto wznoszenie murów świątyni i równocześnie trwały prace przy budowie rusztu i płyty domu parafialnego.

Gdy mury kościoła zostały ukończone, pod koniec roku 2009, rozpoczęły się prace związane z montażem dźwigarów i dachu kościoła. Prace dachowe ukończono w kwietniu. W tym też miesiącu zamontowano okna i rozpoczęto tynkowanie wnętrza świątyni. W kwietniu 2010 roku zakończono wznoszenie ścian parteru domu parafialnego i wylano strop. Została ustalona data uroczystego poświęcenia o oddania do użytku kościoła wiernym. W związku z tym na początku czerwca podjęto prace, aby wykończyć i wyposażyć kościół w niezbędne urządzenia i sprzęty.

25 lipca 2010 roku ks. bp Ordynariusz Edward Dajczak w asyście kapłanów dekanatu, burmistrza Miasta Szczecinek Jerzego Hardie Douglasa, vice starosty Marka Kotschego, zaproszonych gości i licznie zgromadzonych wiernych poświęcił nowo powstałą świątynię.

W listopadzie 2010 roku prowadzono prace związane z ociepleniem murów kościoła, a 18 grudnia tego samego roku miało miejsce poświęcenie dzwonu ufundowanego przez parafianina śp. Wiktora Romanowskiego jako wotum za ocalone życie w czasie wojny. Dzwon został odlany w ludwisarni Zbigniewa Ludwika Felczyńskiego w Taciszewie. Waży 150 kg. Znajduje się na nim wizerunek Św. Krzysztofa oraz wezwanie "Św. Krzysztofie prowadź bezpiecznie do celu". Jest też inskrypcja o treści "Żołnierz AK. z Wilna „Wiktor” z rodziną Romanowskich. Szczecinek AD. 2008". Poświęcenia dokonał ks. bp Krzysztof Zadarko.

W budynku kościelnym nad zakrystiami znajdują się dwie salki do spotkań pastoralnych. Obiekt posiada węzeł sanitarny i jest ogrzewany. We  wrześniu 2014 został oddany do użytku dom parafialny, w którym znajduje się m.in. kancelaria parafialna i duża sala konferencyjna. Jest to również dom dla posługujących w parafii księży; proboszcza, wikariusza oraz rezydenta.