A A A

Chrztu udziela się dzieciom zgłoszonym przez rodziców (prawnych opiekunów), jeśli osoby te są wierzące i zobowiążą się, że dzieci będą wychowywane w wierze, w której zostaną ochrzczone (Instr. Ep., 2 i 3). Chrztu św, udziela się dzieciom na wyraźną prośbę i za wiedzą przynajmniej jednego z rodziców (opiekunów).

W naszej parafii sakramentu chrztu udzielamy w III niedziele miesiąca w czasie Eucharystii o godz. 1030 oraz w święta Wielkanocne i Boże Narodzenie.

Niezbędne dokumenty:

  1. Akt urodzenia dziecka (dobrze jest, gdy dziecko otrzyma imię świętego/ej przynajmniej jako drugie),
  2. Dane rodziców chrzestnych, tj.

- imię i nazwisko, adres, data urodzenia,

- zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi.

 

Rodzice chrzestni - Ojcem/matką chrzestnym/ną może być osoba, która:

- otrzymała sakrament bierzmowania,

- jest katolikiem wyznającym swą wiarę i żyjącym zgodnie z nauką Kościoła.