Previous Next Play Pause

Rozważania

Adoracja

1%

Pielgrzymka

A A A

Bp Zbigniew Zieliński, dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej został mianowany koadiutorem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Decyzję Ojca Świętego Franciszka ogłosiła dziś w południe (10 marca 2022) Nuncjatura Apostolska w Polsce.

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej

KOMUNIKAT BISKUPA DIECEZJALNEGO EDWARDA DAJCZAKA,
DOTYCZĄCY NOMINACJI BISKUPA KOADIUTORA

Drodzy Diecezjanie!

Z wielką radością, pragnę poinformować Was, Siostry i Bracia, że w dniu 10 marca 2022r., Ojciec Święty Franciszek, mianował na urząd biskupa koadiutora naszej diecezji, dotychczasowego biskupa pomocniczego Archidiecezji Gdańskiej, Zbigniewa Zielińskiego.

Biskup koadiutor, podobnie jak biskup pomocniczy, jest nominowany po to, aby pomagać biskupowi diecezjalnemu. Jego funkcja różni się jednak tym, że posiada prawo następstwa. Dziękujemy Bogu, że wskazał dobrego pasterza, który w przyszłości przejmie stery Kościoła Koszalińsko-Kołobrzeskiego.

Biskup Zbigniew niespełna 7 lat temu, w bazylice archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie, przyjął sakrę biskupią i jako zawołanie biskupie przyjął słowa – Ut unum sint – aby byli jedno (J 17, 21). Znany jest w swojej dotychczasowej archidiecezji jako dobry i gorliwy duszpasterz, żyjący Ewangelią. Serdecznie proszę wszystkich wiernych, duchownych i świeckich, o osobistą i wspólnotową modlitwę w intencji biskupa koadiutora Zbigniewa Zielińskiego.

Uroczysta Msza św., którą zainaugurujemy posługę biskupa koadiutora w naszej diecezji, zostanie odprawiona w dniu 2 kwietnia 2022 r. o godz. 11:00, w koszalińskiej Katedrze. Już teraz na tę Mszę św. zapraszam wszystkich Kapłanów, Osoby Życia Konsekrowanego i Was, Siostry i Bracia.

Za każdą modlitwę składam szczere Bóg zapłać i błogosławię.

+ Edward Dajczak
Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski

Biogram:

Bp Zieliński ma 57 lat. Od ponad 30 lat jest kapłanem, a od prawie 7 posługuje jako biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej. Wcześniej przez wiele lat był m.in. duszpasterzem w gdańskich parafiach – w tym proboszczem parafii katedralnej w Gdańsku-Oliwie, a także dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Gdańskiej i wykładowcą teologii pastoralnej w Gdańskim Seminarium Duchownym. W Konferencji Episkopatu Polski bp Zieliński wchodzi w skład Rady ds. Społecznych. Jego dewizą biskupią są słowa „Ut unum sint” (Aby byli jedno).

Biskup koadiutor, którego funkcję będzie pełnił bp Zieliński, podobnie jak biskup pomocniczy, ma za zadanie pomagać biskupowi diecezjalnemu. Różnica polega przede wszystkim na tym, że posiada on prawo następstwa. Jak czytamy w kanonie 403 § 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego: „Jeśli Stolicy Świętej wyda się to bardziej wskazane, może z urzędu ustanowić biskupa koadiutora, wyposażonego w specjalne uprawnienia. Biskup koadiutor ma prawo następstwa”. „Z chwilą wakansu stolicy biskupiej, biskup koadiutor staje się od razu biskupem diecezji, dla której został ustanowiony, jeśli zgodnie z przepisami prawa objął swój urząd” – podaje KPK (kan. 409 – § 1).

Bp Zbigniew Zieliński urodził się 14 stycznia 1965 roku w Gdańsku. Święcenia kapłańskie przyjął 18 maja 1991 roku. Pełnił m.in. posługę wikariusza w Parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej w Gdańsku (1991-1999) i w Parafii Archikatedralnej pw. Trójcy Świętej w Gdańsku (1999-2000).

W czerwcu 2000 r. otrzymał nominację na Dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej Gdańskiej. Od 2002 roku był też wykładowcą teologii pastoralnej w Gdańskim Seminarium Duchownym (2002).

15 lipca 2004 r. został mianowany proboszczem Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Sopocie, a w roku 2007 Dziekanem Dekanatu Sopot.

W 2004 roku obronił na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pracę doktorską pt. „Przekaz wartości religijnych w zreformowanej polskiej szkole publicznej po 1990 r.”.

8 grudnia 2007 r. został mianowany proboszczem parafii katedralnej pw. Trójcy Świętej w Gdańsku-Oliwie i Dziekanem Dekanatu Gdańsk-Oliwa. Podejmował też różne zadania jako duszpasterz Archidiecezjalnej Kościelnej Służby Mężczyzn „Semper Fidelis” i duszpasterz Pracowników Gospodarki Leśnej oraz Diecezjalny Duszpasterz Myśliwych.

W 2007 roku otrzymał od papieża Benedykta XVI godność Kapelana Jego Świątobliwości. 27 października 2014 r. został mianowany proboszczem Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Gdańsku. 26 września 2015 r.

Ojciec Święty Franciszek mianował ks. prał. dr. Zbigniewa Zielińskiego biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej. Święcenia biskupie przyjął 24 października 2015 roku w bazylice archikatedralnej w Gdańsku–Oliwie. 10 marca 2022 roku Ojciec Święty Franciszek mianował go biskupem koadiutorem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

BP KEP