Za pośrednictwem Konferencji Episkopatu Polski, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, zwraca się z gorącym apelem do wszystkich osób, które przeszły chorobę COVID-19 o oddawanie osocza. „Badania naukowe potwierdzają, że osocze ozdrowieńców, podane we wczesnej fazie choroby, może zmniejszyć ryzyko zgonu [...…]. Dawcą może być każdy ozdrowieniec. Wystarczy zgłosić się – nie wcześniej niż po miesiącu od wyzdrowienia – do regionalnego centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa [...…]”.

    Wszystkim, którzy pozytywnie odpowiedzą na Apel serdecznie dziękujemy.