Koszalińsko-Kołobrzeskiego dotyczącego zasad bezpieczeństwa i higieny oraz duszpasterstwa w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2

Po ukazaniu się Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, należy przyjąć, że:

Punkt 2 w brzmieniu:

Uczestnictwo wiernych w sprawowanych liturgiach i innych działaniach duszpasterskich

1. Strefa żółta:

* w uroczystościach religijnych może uczestniczyć maksymalnie 1 osoba na 4m2.

2. Strefa czerwona:

* podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 7m2.

Inne, ewentualne ograniczenia będą przekazywane po ukazaniu się Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów.

Otrzymuje brzmienie:

Uczestnictwo wiernych w sprawowanych liturgiach i innych działaniach duszpasterskich

1. Strefa żółta:

* w liturgii w obiektach kultu może uczestniczyć maksymalnie 1 osoba na 4m2, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m oraz realizują obowiązek zakrywania ust i nosa;

* na zewnątrz uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m oraz realizują obowiązek zakrywania ust i nosa;

* na spotkaniach pozaliturgicznych liczba uczestników nie może przekroczyć 20 os., uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m oraz realizują obowiązek zakrywania ust i nosa.

2. Strefa czerwona:

* podczas liturgii w budynkach może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 7m2, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m oraz realizują obowiązek zakrywania ust i nosa;

* na zewnątrz uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m oraz realizują obowiązek zakrywania ust i nosa;

* w spotkaniach pozaliturgicznych liczba uczestników nie może przekroczyć 10 os., uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m oraz realizują obowiązek zakrywania ust i nosa.

 

         + Edward Dajczak

Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski

 

            Łukasz Gąsiorowski

Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego