w sprawie odwołania dyspensy ogólnej od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych

Mszach Świętych i utrzymania jej dla niektórych osób

W kontekście decyzji ogłoszonej przez rząd 27 maja br., dotyczącej zniesienia limitu uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach, co daje możliwość udziału w liturgii wszystkim wiernym, biorąc pod uwagę Komunikat przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie dyspens od udziału w niedzielnych Mszach Św. z 27 maja br., niniejszym (zgodnie z kan. 87 S 1 KPK) — z dniem 1 czerwca 2020 r. odwołuję dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych udzieloną dnia 25.03.2020 r.

Jednocześnie — w nawiązaniu do Zarządzenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski nr 1/2020 z dnia 12.03.2020 r. i ww. komunikatu przewodniczącego KEP — do odwołania utrzymuję tę dyspensę dla następujących osób:

  • w podeszłym wieku,
  • z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.), - oraz
  • osób, które czują trudny do pokonania lęk przed zarażeniem.

Powyższe odwołanie dyspensy ogólnej oznacza, że wierni są ponownie zobowiązani do uczestniczenia we Mszy świętej w niedzielę oraz Inne dni świąteczne nakazane. Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego (kan. 1248 S 1 KPK).

Powyższe utrzymanie dyspensy dla niektórych osób oznacza, że tylko dla tych wiernych, którzy są wymienieni w akapicie drugim niniejszego zarządzenia, nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Osoby te zachęcam do trwania na osobistej modlitwie oraz do łączenia się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Dziękując Bogu, że przeprowadził nas przez trudny czas epidemii, zachęcam wszystkich wiernych do korzystania z posługi duszpasterskiej w parafiach, szczególnie z sakramentu pojednania i Eucharystii.

                                               Biskup Edward Dajczak