Previous Next Play Pause

Rozważania

Adoracja

1,5%

Pielgrzymka

A A A

SŁOWO PODZIĘKOWANIA

BISKUPA KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEGO

ZBIGNIEWA ZIELIŃSKIEGO

12 marca A.D. 2023

III Niedziela Wielkiego Postu

 

Drodzy Siostry i Bracia!

W historię naszej diecezji wpisał się ingres kolejnego biskupa do koszalińskiej katedry, który odbył się w święto św. Kazimierza Królewicza, 4 marca br. z licznym udziałem polskiego episkopatu i wiernych. Obejmując te chwile, pragnę podziękować wszystkim, którzy w przeżywanie tego wydarzenia włączyli się życzeniami, modlitwą, obecnością czy organizacyjnym zaangażowaniem. Słowa szczególnego podziękowania kieruję w stronę duchowieństwa, zwłaszcza za tak liczną obecność i wspólną ofiarę Mszy Świętej, dziękuję osobom życia konsekrowanego oraz wszystkim diecezjanom. Wielkim zaszczytem była dla nas obecność tak wielu przedstawicieli władz państwowych i samorządowych oraz licznych środowisk społecznych z diecezji i spoza jej granic. Szczególne podziękowanie pragnę okazać wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tej diecezjalnej uroczystości: zaangażowanym w liturgię, posługującym w kurii, parafii katedralnej, seminarium, Caritas oraz wszystkim służbom miejskim i mundurowym.

Na progu kolejnego etapu naszej wspólnej drogi, wraz z całą Wspólnotą Diecezjalną, obejmuję szczególną wdzięcznością dotychczasowego biskupa diecezjalnego Edwarda Dajczaka, z rąk którego otrzymałem podczas ingresu pastorał - symbol pasterskiej służby, ten sam, który przekazywali sobie kolejni pasterze tej diecezji, począwszy od niezapomnianego Kardynała Nominata Ignacego Jeża.

Modlitewnym wyrazem tej wdzięczności będzie Msza Święta w intencji Biskupa Edwarda, która odbędzie się w dniu Jego imienin w katedrze koszalińskiej, 18 marca br. o godz. 11:00. Zapraszam duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich. W tym dziękczynieniu pragnie zaznaczyć swoją obecność młodzież, która zgromadzi się w Koszalinie na Wielkopostnym Spotkaniu Młodych.

 

                      † Zbigniew Zieliński

              Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski