A A A

Kościół uczy, że małżeństwo powstaje przez zawarcie umowy małżeńskiej, tzn. przez nieodwołalną zgodę obojga małżonków, poprzez którą oddają się oni sobie i wzajemnie przyjmują. Całkowitą wierność małżonków i nierozerwalna jedność są potrzebne do zaistnienia tej szczególnej wspólnoty, a także dla dobra dzieci.

Uwaga!

Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego (ważne, by po ustaleniu planowanej daty ślubu zarezerwować termin w parafii).

Do załatwienia formalności narzeczeni zgłaszają się osobiście, co najmniej 3 miesiące przed ślubem.

Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa

- dowody osobiste mających zawrzeć związek małżeński,

- świadectwo   chrztu   (z adnotacją, że wystawione jest do ślubu kościelnego) z aktualną datą wystawienia (ważne 6 m-cy) i informacją o bierzmowaniu,

- kserokopia świadectwa  nauki   religii   z  ostatniej   klasy  szkoły ponadpodstawowej

- zaświadczenie uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej,

- dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego lub akt zawarcia związku cywilnego w USC,

- dane  personalne świadków  ślubu  (osoba  pełnoletnia):  nazwisko i imiona, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia.