• Slider-06.jpg
 • Slider-07.jpg
 • Slider-08.jpg
 • Slider-09.jpg
 • Slider-10.jpg
 • Slider-11.jpg
 • Slider-12.jpg
 • Slider-13.jpg
 • Slider-14.jpg
 • Slider-15.jpg
A A A

Opiekun: ks. Przemysław

Od momentu powstania naszej parafii tj. od 2001r. istnieje Liturgiczna Służba Ołtarza. Na początku była ona nieliczna, ale z upływem czasu grono ministrantów stale się powiększa. Dziś mamy w parafii 37 ministrantów. Ministranci przychodzą do kościoła na wyznaczone dyżury (1 w ciągu tygodnia oraz 1 w niedzielę).

Oprócz swoich dyżurów na Mszy św. ministranci uczestniczą w nabożeństwach w parafii, towarzyszą księżom na kolędzie. W miarę regularnie spotykają się na spotkaniach formacyjnych w salce parafialnej oraz na zajęciach gry w piłkę nożną.

Opiekunem ministrantów od czasu powstania parafii był Pan Radosław Orłowski (2001 - 2003), ks. Marek Cieślik (2003 - 2006), ks. Wojciech Panek (2006-2011), ks. Mariusz Borcz (2011-2014),

ks. Gracjan Ostrowski (2014-2018),

a obecnie jest ks. Przemysław Głowacki.

 

MINISTRANCI MŁODSI:

 1. Hubert Czech
 2. Aleksander Bednarek
 3. Jakub Kundzienko
 4. Miłosz Maj
 5. Antoni Malarski
 6. Alex Mandić
 7. Maksymilian Paszkiewicz
 8. Przemek Pietrzyk
 9. Szymon Pietrzyk
 10. Wiktor Ptasiński
 11. Piotr Rudziński
 12. Michał Stelmach
 13. Karol Subocz
 14. Dominik Sułkowski
 15. Igor Swiokła
 16. Piotr Uzarski
 17. Wojciech Wałaszczyk-Błaszczyk
 18. Bartłomiej Zieliński

 

MINISTRANCI STARSI:

 1. Mateusz Arsoba
 2. Maciej Biesiada
 3. Maciej Chrostowski
 4. Tobiasz Gasiul
 5. Maciej Jarociński
 6. Maciej Jeleń
 7. Kacper Jurkiewicz
 8. Szymon Karkoszka
 9. Jakub Kubiak
 10. Jakub Ludka
 11. Kacper Sułkowski
 12. Jakub Zduńczyk
 13. Patryk Zieliński

 

SENIORZY:

 1. Damian Ludka
 2. Krzysztof Todryk

 

Zasady Ministranta:

1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki. 
2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach. 
3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem. 
4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże. 
5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią. 
6. Ministrant wnosi wszędzie prawdziwą radość. 
7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie. 
8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa. 
9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej. 
10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

Wskazania dla Liturgicznej Służby Ołtarza

Pełniący służbę przychodzą do kościoła przynajmniej 15 minut przed rozpoczęciem liturgii. Czas ten przeznaczamy na modlitwę, na duchowe przygotowanie się do uczestnictwa w Eucharystii lub nabożeństwie oraz na ubranie się, przygotowanie potrzebnych rzeczy, pomoc w ubraniu celebransa.

Udział służby liturgicznej we Mszy św. nie może ograniczyć się do wykonywania powierzonych im czynności. Posługa ma ich prowadzić do pełniejszego włączania się w święte obrzędy, aby uczestniczyć w nich "świadomie i owocnie".

Spełnianie określonych czynności w liturgii ma przede wszystkim charakteru posługi.

Wszyscy członkowie zespołu liturgicznego pełniący posługę w prezbiterium biorą udział w procesji wejścia i uczestniczą w całej liturgii na swoich miejscach. Do zakrystii wychodzą tylko w razie konieczności.

Swoje czynności wykonują we właściwym czasie, bez pośpiechu, nigdy nie przed zakończeniem czynności poprzedzającej.

Do Komunii św. przystępują pierwsi przed pozostałymi wiernymi.

Swoją postawą i zachowaniem się dają wiernym przykład właściwego i pełnego uczestnictwa w Eucharystii.