• Slider-06.jpg
 • Slider-07.jpg
 • Slider-08.jpg
 • Slider-09.jpg
 • Slider-10.jpg
 • Slider-11.jpg
 • Slider-12.jpg
 • Slider-13.jpg
 • Slider-14.jpg
 • Slider-15.jpg
A A A

Opiekun: ks. Marek

Bank Spółdzielczy w Jastrowiu oddział w Szczecinek
konto bankowe z przeznaczeniem na Fundusz Ministrancki:
nr konta:  53 8935 0009 1300 2088 2000 0060
-------------------------------------------------

Od momentu powstania naszej parafii tj. od 2001r. istnieje Liturgiczna Służba Ołtarza. Na początku była ona nieliczna, ale z upływem czasu grono ministrantów stale się powiększa. Dziś mamy w parafii 37 ministrantów. Ministranci przychodzą do kościoła na wyznaczone dyżury (1 w ciągu tygodnia oraz 1 w niedzielę).

Oprócz swoich dyżurów na Mszy św. ministranci uczestniczą w nabożeństwach w parafii, towarzyszą księżom na kolędzie. W miarę regularnie spotykają się na spotkaniach formacyjnych w salce parafialnej oraz na zajęciach gry w piłkę nożną.

Opiekunem ministrantów od czasu powstania parafii był Pan Radosław Orłowski (2001 - 2003), ks. Marek Cieślik (2003 - 2006), ks. Wojciech Panek (2006-2011), ks. Mariusz Borcz (2011-2014),

ks. Gracjan Ostrowski (2014-2018), ks. Przemysław Głowacki (2018-2023)

a obecnie jest ks. Marek Mazgaj

I Ceremoniarze

 1. Maciej Biesiada
 2. Kacper Gacek
 3. Maciej Jeleń
 4. Szymon Karkoszka
 5. Jakub Ludka
 6. Przemek Pietrzyk
 7. Kacper Sułkowski

 II Ministranci starsi

 1. Mateusz Arsoba
 2. Miłosz Maj
 3. Daniel Mandić
 4. Maksymilian Paszkiewicz
 5. Szymon Pietrzyk
 6. Wiktor Ptasiński
 7. Michał Stelmach

III. Ministranci młodsi

 1. Michał Bartoszko
 2. Aleksander Bednarek
 3. Bruno Borsuk
 4. Kuba Dacio
 5. Damian Ginel
 6. Filip Hołowacz
 7. Oliwier Janczak
 8. Julian Jaczewski
 9. Mieszko Jaczewski
 10. Stanisław Jastrzębski
 11. Tymoteusz Klepsa
 12. Bartłomiej Kopczyński
 13. Marcel Lenik
 14. Antoni Malarski
 15. Kacper Michalak
 16. Karol Michalski
 17. Fabian Mordas
 18. Dominik Polek
 19. Dawid Pukajło
 20. Piotr Rudziński
 21. Wiktor Ryźlak
 22. Oliwier Stasiuk
 23. Jakub Stefaniak
 24. Brain Stefaniak
 25. Paweł Strzysz
 26. Dominik Sułkowski
 27. Gracjan Sułkowski
 28. Filip Szczepanek
 29. Mikołaj Tafelski
 30. Nikodem Tafelski
 31. Wojciech Wałaszczyk - Błaszczyk
 32. Tadeusz Wieczorek
 33. Marcel Zieliński

 IV Kandydaci

 1. Miłosz Borkowski
 2. Jakub Wiejak

SENIORZY:

 1. Damian Ludka
 2. Wojciech Kaleta
 3. Krzysztof Todryk

 

Zasady Ministranta:

1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki. 
2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach. 
3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem. 
4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże. 
5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią. 
6. Ministrant wnosi wszędzie prawdziwą radość. 
7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie. 
8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa. 
9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej. 
10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

Wskazania dla Liturgicznej Służby Ołtarza

Pełniący służbę przychodzą do kościoła przynajmniej 15 minut przed rozpoczęciem liturgii. Czas ten przeznaczamy na modlitwę, na duchowe przygotowanie się do uczestnictwa w Eucharystii lub nabożeństwie oraz na ubranie się, przygotowanie potrzebnych rzeczy, pomoc w ubraniu celebransa.

Udział służby liturgicznej we Mszy św. nie może ograniczyć się do wykonywania powierzonych im czynności. Posługa ma ich prowadzić do pełniejszego włączania się w święte obrzędy, aby uczestniczyć w nich "świadomie i owocnie".

Spełnianie określonych czynności w liturgii ma przede wszystkim charakteru posługi.

Wszyscy członkowie zespołu liturgicznego pełniący posługę w prezbiterium biorą udział w procesji wejścia i uczestniczą w całej liturgii na swoich miejscach. Do zakrystii wychodzą tylko w razie konieczności.

Swoje czynności wykonują we właściwym czasie, bez pośpiechu, nigdy nie przed zakończeniem czynności poprzedzającej.

Do Komunii św. przystępują pierwsi przed pozostałymi wiernymi.

Swoją postawą i zachowaniem się dają wiernym przykład właściwego i pełnego uczestnictwa w Eucharystii.