• Slider-06.jpg
 • Slider-07.jpg
 • Slider-08.jpg
 • Slider-09.jpg
 • Slider-10.jpg
 • Slider-11.jpg
 • Slider-12.jpg
 • Slider-13.jpg
 • Slider-14.jpg
 • Slider-15.jpg
A A A

Szkolne Koło Caritas

 Szkolne Koło Caritas w SP  nr 6. - Opiekunowie: mgr Irena Hanus, mgr Barbara Jarocińska.

 SZKOLNE KOŁO CARITAS W SP NR 6 IM. ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO

„Jakże można nie zachwycać się tym, że we wspólnotach chrześcijańskich rozwijają się grupy wolontariuszy, które pragną służyć braciom, by w ten sposób budować bardziej sprawiedliwy i ludzki świat. Wolontariat stanowi znak i wyraz ewangelicznej miłości, która jest bezinteresownym darem z siebie samego - darem ofiarowanym bliźnim, zwłaszcza najuboższym i potrzebującym (…)”.

Jan Paweł II, Przemówienie do przedstawicieli wolontariatu międzynarodowego, styczeń 1981 rok.

Odpowiedzią Kościoła na zainteresowanie młodych wolontariatem chrześcijańskim są Szkolne Koła Caritas. To jedna z form świadczenia o tym, że w Jezusie Bóg powołuje nas i uzdalnia do miłości braci i sióstr.

CEL GŁÓWNY:

 • Praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego w odniesieniu do każdego człowieka bez względu na jego przekonania czy wyznanie.
 • Uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, cierpienie, krzywdę.
 • Budowanie autentycznej wspólnoty ludzi, ukierunkowanej na dobro wspólne.

 

„Dekalog” wolontariusza chrześcijańskiego:

 1. Działa w imieniu Kościoła i utożsamia się z nim.
 2. Pogłębia swoją motywację duchowo - religijną.
 3. Zawsze służy ludziom na wzór Chrystusa.
 4. W służbie kieruje się miłością i miłosierdziem.
 5. Jest wzorem czynnej miłości.
 6. W swoim działaniu dąży do świętości życia.
 7. Pamięta o godności każdego człowieka.
 8. Jest otwarty i wrażliwy na potrzeby ludzi.
 9. Działa bezinteresownie.
 10. Jest radosny w służbie innym.

Szkolne Koło Caritas  (SKC) Gimnazjum nr 1im. Zjednoczonej Europy w Szczecinku formalnie istnieje od roku 2005. Nieformalnie zaś działa od roku 1992.  Szkoła leży na terenie Parafii pw. św. Krzysztofa, której proboszczem  jest  ks.  Bogusław Matusik (duchowy opiekun koła). Opiekunowie szkolni to: Barbara Jarocińska oraz Irena Hanus. Wcześniej również p. Teresa Grochowska. Każdego roku w SKC działa kilkudziesięciu wolontariuszy z klas pierwszych, drugich i trzecich.            

DZIAŁANIA I AKCJE, JAKIE SZKOLNE KOŁO CARITAS PRZEPROWADZIŁO LUB NADAL PRZEPROWADZA, ALBO W JAKIE WŁĄCZA SIĘ:

 1. formacja duchowa  i budowanie wspólnoty poprzez:

- spotkania indywidualne, rozmowy,  
- spotkania grupowe, 
- włączanie się w oprawę liturgii Mszy świętej np. z okazji święta Caritas (pierwsza niedziela po Wielkanocy),
- wyjazdy na warsztaty i rekolekcje (Kołobrzeg - Podczele lub Ostrowiec),

- udział w corocznej pielgrzymce SKC organizowanej przez Caritas naszej diecezji

 1. - coroczna kwesta na terenie Parafii Św. Krzysztofa w ramach „Dnia Papieskiego” dla Fundacji DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA, która wspiera zdolną młodzież z ubogich rodzin (październik),
 2. udział w zbiórce funduszy na Cmentarzu Komunalnym w celu wsparcia budowy Hospicjum św. Franciszka w Szczecinku (1 listopada),
 3. udział w ogólnopolskiej zbiórce żywności „ Tak, pomagam!” w jednym ze sklepów sieci „Biedronka” (marzec i grudzień ),
 4. udział w zbiórce publicznej „Drużyna Świętego Mikołaja” wspierającej zdolnych uczniów z ubogich rodzin i na wyposażenie świetlicy terapeutycznej „Tratwa” (współpraca z MOPS-em, grudzień),
 5. cykliczne organizowanie paczek przed świętami Bożego Narodzenia  i Wielkanocy dla najbardziej potrzebujących uczniów naszej szkoły (marzec/kwiecień i grudzień),
 6. organizowanie pomocy finansowej dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum,
 7. przygotowanie kartek bożonarodzeniowych, które od kilku są upominkiem dla pacjentów „Patronki” w Szczecinku (grudzień),
 8. sprzedaż pisanek wielkanocnych - dochód przeznaczony jest na zakup artykułów spożywczych do wielkanocnych paczek dla potrzebujących uczniów naszej szkoły (marzec),
 9. systematyczna współpraca (raz w miesiącu) z Fundacją „Okaż Serce Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym” z Łodzi (10 akcji w ciągu roku szkolnego - pakowanie zakupów w marketach),
 10. udział w akcji „Zapałka nie ogrzeje” (zebrane fundusze zostały przekazane rodzinie potrzebującego ucznia na opał),
 11. cykliczny udział w ogólnopolskiej akcji „Pola Nadziei” (kwiecień) -to organizowana od wielu lat kampania zbierania funduszy na rzecz opieki dla osób terminalnie chorych; w Szczecinku - na Hospicjum Św. Franciszka,
 12. zbiórka przyborów szkolnych, gier planszowych, puzzli, zabawek, płyt CD i DVD dla dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlic środowiskowych oraz z rodzin zastępczych,
 13. zbiórka używanych okularów korekcyjnych - udział w drugiej edycji ogólnopolskiej akcji „OKULARY DLA AFRYKI”,
 14. pozyskanie sponsora na zakup projektora multimedialnego i ekranu do sali, w której odbywają się lekcje religii,
 15. pozyskanie sponsora na zakup gier edukacyjnych i gum do skakania dla młodzieży na tzw. „AKTYWNĄ PRZERWĘ”,
 16. zbiórka pluszaków, spotkania i zabawy z dziećmi w Domu Dziecka,
 17. sprzedaż kartek świątecznych, z których dochód został przeznaczony na zakup artykułów spożywczych do paczek dla najuboższych uczniów,
 18. zbiórka zabawek i kolorowanek dla dzieci w szpitalu,
 19. przekazanie przyborów szkolnych, toaletowych, odzieży i artykułów spożywczych otrzymanych z Caritas Parafii pw. Św. Krzysztofa w Szczecinku potrzebującym uczniom i ich rodzinom.

W ciągu roku szkolnego gimnazjaliści Szkolnego Koła Caritas angażują się w około 20 akcji.

            „Jeżeli nie zobaczymy w stojącym przed nami człowieku Jezusa, i właśnie w człowieku nie oddamy Mu czci, to wszystko to, o czym mówimy będzie pustym dźwiękiem. A miłosierdzie nie jest gadaniem, nawet najpiękniejszym” - mówił ks. biskup Edward Dajczak do młodzieży, która wzięła udział w Wielkopostnym Czuwaniu Młodych w kościele mariackim w Szczecinku, w dniu 19 lutego 2016 r.

Na prośbę ks. biskupa, w czasie tego spotkania, przedstawicielki naszego koła Caritas, podzieliły się tym, jak od wielu lat uczymy się miłosierdzia.

Raz w roku wolontariusze wszystkich Szkolnych Kół Caritas z całej diecezji spotykają się w jednym wyznaczonym miejscu, by wspólnie świętować, poznać się, bawić i modlić. W roku 2015 takie spotkanie - Pielgrzymka SKC - miała miejsce w Szczecinku. Pochód młodych ludzi, w liczbie ok.1600 osób, maszerujący ulicami Szczecinka spod hali OSiR nad brzeg jeziora Trzesiecko robił wrażenie na wszystkich. Ledwie starczyło miejsc wokół zamkowej sceny, z której rozgrzewali nas raperzy z zespołu Full Power Spirit. Przystań jeziora stała się miejscem pikniku i korzystania z licznych atrakcji Szczecinka: pokazu wyczynowców narciarstwa wodnego, lekcji ratownictwa medycznego i wodnego, rejsu statkiem na Mysią Wyspę, zwiedzania Kalwarii przy Parafii Św. Rozalii. Oprócz wypoczynku i zabawy, była też Msza św. sprawowana w kościele Narodzenia NMP, którą celebrował bp Krzysztof  Zadarko. Po Mszy wróciliśmy na stadion, by posilić nasze ciała.

Relacja mediów:

Szczecinecki „Temat”:
http://temat.net/kultura/22121/Poltora-tysiaca-wolontariuszy-Caritasu-przyjechalo-do-Szczecinka

TVP 3 SZCZECIN
http://szczecin.tvp.pl/20229403/doroczna-pielgrzymka-szkolnych-kol-caritas

Na zakończenie gimnazjum wolontariusze Szkolnego Koła Caritas, w ramach podziękowania, otrzymują  dyplomy z Diecezjalnej Caritas z Koszalina i nagrody książkowe ufundowane przez Wydawnictwo WAM z Krakowa oraz pozyskane przez opiekunki SKC.

W czerwcu 2015 r. podczas uroczystości ukończenia gimnazjum 37. wolontariuszy otrzymało dyplomy i nagrody. Dziękujemy za wiele serca i czasu poświęconego osobom potrzebującym.

Wolontariusze, którzy przez 3 lata intensywnie działali w Szkolnym Kole Caritas  w latach 2013 - 2015 to:

 

1.         Vanessa Pęczak

2.         Paulina Kucab

3.         Aleksandra Guzal

4.         Natalia Woźniak

5.         Paulina Rumińska

6.         Izabela Kisiel

7.         Paulina Romanowska

8.         Maja Pietniczka

9.         Joanna Lubiejewska

10.       Arpina Khurshudyan

11.       Natalia Balon

12.       Martyna Filipkowska

13.       Grzegorz Dyczko

14.       Aleksandra Głowacka

15.       Karolina Mrozicka

16.       Aleksandra Ambrozik

17.       Arkadiusz Urbaniak

18.       Julia Maksymiuk

19.       Nikola Kucińska

20.    Emilia Suszka

21.     Julianna Szmigiel

22.     Sylwia Bukowska

23.     Weronika Glanc

24.     Weronika Matla

25.     Katarzyna Łukaszewska

26.     Katarzyna Sycz

27.     Aleksandra Żelazna

28.     Julita Maśnicka

29.     Martyna Kasprzak

30.     Katarzyna Lisaj

31.     Aleksandra Bywalska

32.     Klaudia Magierska

33.     Katarzyna Peczinka

34.     Roksana Szymańska

35.     Paulina Siemaszko

36.     Ada Wronkowska

      37.  Karolina Maduzia

Bardzo cieszy fakt, że wielu absolwentów, którzy byli wolontariuszami Szkolnego Koła Caritas w Gimnazjum nr 1, włącza się w pracę na rzecz innych również w szkołach ponadgimnazjalnych.

Rok 2015 był „Rokiem Caritas”     http://www.rokcaritas.com/

Strona „Caritas Polska”     http://www.caritas.pl/

Strona Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej  http://koszalin.caritas.pl/

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA ZDJĘĆ

 UCZNIOWIE ZAANGAŻOWANI W WOLONTARIAT

SZKOLNEGO KOŁA CARITAS (rok szkolny 2015/2016)

KLASY PIERWSZE

 

KLASY DRUGIE

 

KLASY TRZECIE

1.      Krzoska Natalia

2.      Kućma Mikołaj

3.      Bartoszewska Aurelia

4.      Filipkowska Kinga

5.      Ługowska Małgorzata

6.      Fiedorowicz Martyna

7.      Kozioł Monika

8.      Zachariasz Wiktoria

9.      Szczepkowska Nikola

10.  Zanewycz Maria

11.  Węgrzyn Mateusz

12.  Pacałaty Julia

13.  Gręźlikowska Aleksandra

14.  Dubiniec Zuzanna

15.  Golański Kamil

16.  Makselon Aleksandra 

17.  Gumieniczuk Roksana

18.  Wilczyńska Małgorzata

19.  Kowalczyk Martyna

20.  Wiśniewska Wiktoria

21.  Cukrowska Joanna

22.  Golańska Zofia

23.  Lopko Michał

24.  Jałowiecka Jagoda

 

25.  Bielasz Natalia

26.  Kowalski Bartosz

27.  Kondziołka Piotr

28.  Malczyk Natalia

29.   Horyd Jakub

30.   Zakrzewski Marcin 

31.  Czwar Grzegorz

32.  Popiel Klaudia

33.  Bancer Paulina

34.  Romanowska Klaudia

35.  Kalisz Michał

36.  Apiecionek Natalia

37.  Kotwica Weronika

38.  Żółciak Martyna

39.  Iwanek Alicja

40.  Piotrowska Liwia

41.  Grzybek Klaudyna

42.  Chodorowska Natalia

43.  Wajszys Nikola

44.  Bojanowska Julia

45.  Mikosza Klaudia

46.  Dybowski Michał

47.  Bobyk Patrycja

48.  Sobczak Dominik

49.  Peciak Weronika

50.  Massowa Kamil

51.  Jankowska Sara

52.  Szymborska Dominika

53.  Huczko Liwia

54.  Hnat Anna

55.  Gorbacz Julia

56.  Król Izabela

57.  Rubaszniak Ewelina

58.  Kisiel Damian

 

59.  Kosowska Agnieszka

60.  Purgal Anna

61.  Mariak Beata

62.  Bielasz Bartosz

63.  Wasilewska Ewelina

64.  Wasilewska Sylwia

65.  Brodziak Patrycja

66.  Adamiak Patryk

67.  Aleksandrowicz Julia

68.  Krawczyk Aleksandra

69.  Skurczak Natalia

70.  Siniarska Sylwia

71.  Ekner Izabela

72.  Kirkiewicz Oliwia

73.  Łozińska Aleksandra

74.  Harasym Aleksandra

75.  Harasym Justyna

76.  Kluska Aleksandra

77.  Pańczyk Kornelia

78.  Poghosyan Lilit

79.  Krzeszowiec Filip

80.  Stański Tymon

81.  Zawiślak Mateusz

82.  Machajewski Damian

83.  Sajko Rozalia

84.  Szczęśniak Natalia

85.  Świrski Kamil

86.  Bartecki Jakub

87.  Wiaterska Kaja

88.  Goworek Karolina

89.  Zelmanowska Maja

90.  Jaworska Kornelia

91.  Tiałowska Oliwia

92.  Jakimiec Piotr

93.  Mańkowski Mateusz

 

 Źródła:

http://koszalin.gosc.pl
http://www.caritas.pl
https://www.youtube.com/watch?v=DcRXGipfceQ
http://temat.net/kultura/22121/Poltora-tysiaca-wolontariuszy-Caritasu-przyjechalo-do-Szczecinka
http://szczecin.tvp.pl/20229403/doroczna-pielgrzymka-szkolnych-kol-caritas
http://iszczecinek.pl
http://obserwatorszczecinecki.pl
http://dzielo.pl/pl

 

Opracowała: Irena Hanus,  Barbara Jarocińska