Z inicjatywy Ojca Świętego Franciszka Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego skierowała zaproszenie do wiernych całego świata, aby czwartek 14 maja br. uczynić dniem modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji powstrzymania epidemii koronawirusa.

         Do modlitwy w podanej intencji włączą się również – zgodnie z własną wiarą i tradycją – przedstawiciele różnych religii, aby w ten sposób zjednoczyć całą ludzkość we wspólnym błaganiu o ustanie pandemii i przezwyciężenie jej konsekwencji.

         Zaproszenie i zachętę do podjęcia tej inicjatywy modlitewnej przekazuje Konferencja Episkopatu Polski. 

         Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski przychyla się do tej inicjatywy i błogosławi księżom, osobom konsekrowanym i wiernym naszej diecezji podejmującym dzieło modlitwy, postu oraz chrześcijańskiego miłosierdzia.

         Niech zaufanie Panu Bogu stanie się naszą tarczą obronną przed lękami i obawami w tym czasie próby.  Naszą modlitwą otoczmy szczególnie chorych i cierpiących z powodu epidemii oraz tych, którzy się nimi opiekują.

         Łączę wyrazy szacunku i serdecznie pozdrawiam w Chrystusie Panu.

+ Krzysztof Włodarczyk

Wikariusz Generalny