Informujemy, że do 19 kwietnia 2020 r. rząd polski przedłużył ograniczenia w uczestnictwie we Mszach św.

Obowiązują zatem wszystkie wprowadzone przez Biskupa Diecezjalnego zarządzenia.

Wciąż aktualna jest dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św., która obejmuje również Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.