Spotkania po Mszy św.  wieczorowej w pierwsze czwartki miesiąca.