Najbliższe spotkanie Zespołu: 22 czerwca (poniedziałek) na Nabożeństwie Czerwcowym, Mszy św, a  po Mszy św. spotkanie w domu parafialnym.

TRZYNASTE ZEBRANIE ZESPOŁU SYNODALNEGO

PODCZAS II SYNODU DIECEZJI KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ

CZERWIEC 2020 roku

DYSKUSJA TEMATYCZNA

Istnieją przynajmniej trzy powody, ze względu na które członkowie wspólnoty Kościoła powinni interesować się mediami, próbować je zrozumieć i uczyć się z nich korzystać:

 1. Człowiek, którego szuka Kościół, jest ukształtowany przez media.

Media są czymś więcej niż tylko jednym z narzędzi, którymi współczesny człowiek posługuje się, żeby przekazywać informacje. Media mają w sobie siłę przemiany rzeczywistości, tworzą nowe środowisko i same stają się środowiskiem, w którym wszyscy funkcjonujemy. Na przykład wynalezienie druku w XVI wieku wpłynęło nie tylko na popularyzację książki, ale dało również początek biurokracji i zmieniło sposób sprawowania władzy w państwach.

Media nie tylko informują o świecie, ale kształtują sposób jego postrzegania. Wiele obszarów życia znamy tylko z mediów. Jednak obraz medialny często mocno odbiega od rzeczywistego. Dotyczy to również Kościoła.

Dzisiaj należy także zauważyć ogromną rolę Internetu. Komunikacja w sieci wpłynęła bowiem na nas, na nasz sposób myślenia, zdobywania wiedzy i komunikowania się z innymi. Współczesnego człowieka – szczególnie tego urodzonego już w czasach masowego funkcjonowania Internetu – nie można w pełni zrozumieć w oderwaniu od tego kontekstu. Dlatego Kościół, chcąc skutecznie docierać z Dobrą Nowiną do człowieka ukształtowanego przez media – w tym także przez Internet – musi te zjawiska rozumieć, nie może się ich bać i powinien umiejętnie się w nich poruszać.

 • W jaki sposób media wpływają na Twoje codzienne życie?
 • W czym media Ci pomagają, a w czym przeszkadzają?
 1. Kościół jest tematem dla mediów.

Dla wielu ludzi jedynym znanym im Kościołem jest ten pokazywany przez media. Niestety, zainteresowanie mediów Kościołem skupia się najczęściej na sprawach negatywnych. Media chętnie mówią o Kościele tylko w kontekście skandali – głównie dotyczących osób duchownych – lub tak zwanych tematów kontrowersyjnych takich jak aborcja, in vitro, gender. Dlaczego tak jest?

Z jednej strony, taka jest natura mediów. To znaczy, że kontrowersja, konflikt, skandal lepiej się w nich sprzedają. Większość ludzi funkcjonuje właśnie w taki sposób, że przejawia potrzebę tego typu informacji. Właśnie dlatego media dają człowiekowi to, czego on od nich oczekuje.

Z drugiej strony, obecność wspólnoty Kościoła w mediach zależy także od samych jej członków, czyli od naszego aktywnego i pozytywnego nastawienia wobec mediów. Warto więc nie tylko być gotowym na kontakty z mediami, ale także ich szukać, aby informować o tym, co się dzieje w parafii lub w środowisku lokalnym, proponować tematy i swój sposób mówienia o nich. Człowiek bowiem szuka wprawdzie sensacji, ale w głębi serca potrzebuje prawdziwego dobra, a zatem również dobrych informacji. Trzeba jednak pamiętać, że to, co dobre i ważne, nie zawsze samo z siebie będzie interesujące medialnie. Właśnie dlatego trzeba to umieć interesująco zakomunikować.

 • Co z życia Waszej parafii mogłoby interesować media?
 • Które media moglibyście zainteresować Waszymi sprawami?
 • W jaki sposób można by w ciekawy sposób informować o tych sprawach?
 1. Kościół musi korzystać z mediów, aby ewangelizować.

Korzystanie z mediów w ewangelizacji nie jest opcją, ale koniecznością. W dokumentach Kościoła wyraźnie mówi się o mediach jako darach Bożych, a ich lekceważenie i niedocenianie rozumiane jest jako grzech zaniedbania. Kościół więc nie tylko nie może unikać mediów, dla których staje się tematem, ale powinien także używać swoich mediów w działaniach ewangelizacyjnych.

Dla Kościoła – w tym również dla parafii – szczególną szansą aktywnej działalności w mediach jest Internet. Daje on bowiem możliwość tworzenia tekstów, obrazów i dźwięków stosunkowo tanim kosztem. Nie musi to oczywiście oznaczać słabej jakości takich form przekazu. Dlatego trzeba zawsze dbać o tę jakość, bo jej niski poziom kompromituje prawdę, którą chce się zakomunikować.

Bardzo ważne jest istnienie mediów katolickich, czyli takich, które mają na sobie pieczęć Kościoła, gwarantującą jakość przekazywanych przez nie treści. Obowiązkiem wiernych jest wspieranie tych mediów. Najlepszym sposobem na to jest po prostu korzystanie z nich, jak również aktywna promocja, choćby w mediach społecznościowych, które mają dzisiaj ogromną siłę oddziaływania.

 • Czy istnieje strona internetowa Waszej parafii i/lub jej profil w mediach społecznościowych?
  Jak oceniasz tę obecność Twojej parafii w Internecie?
 • Czy znasz stronę internetową diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i z niej korzystasz?
 • Z jakich mediów katolickich korzystasz?
 • Czy znasz media diecezjalne (Gość Niedzielny, Radio Plus, Dobre Media) i z nich korzystasz?
  Jak oceniasz ich funkcjonowanie?
 • Jak można by w Waszej parafii promować media diecezjalne?
 • 4. Podziel się swoimi przeżyciami i doświadczeniami związanymi z czasem epidemii, szczególnie dotyczącymi ograniczenia dostępu do korzystania z sakramentów, a zwłaszcza niedzielnej Eucharystii.

 

Ostatnie pytania należy postawić na zakończenie zebrania każdemu z jego uczestników:

 • Co było dla Ciebie ważne podczas tego zebrania zespołu synodalnego? Co zabierasz ze sobą?