Najbliższe spotkanie Zespołu: 6 października (wtorek na Mszy św, a  po Mszy św. spotkanie w domu parafialnym.

CZTERNASTE ZEBRANIE ZESPOŁU SYNODALNEGO

PODCZAS II SYNODU DIECEZJI KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ

PAŹDZIERNIK 2020 roku

 

PRZYGOTOWANIE DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ – INACZEJ

 1. FORMACJA SYNODALNA

Po zapaleniu świecy synodalnej, Członkowie zespołu, którzy podczas wakacji byli na rekolekcjach synodalnych, proszeni są o podzielenie się swoimi doświadczeniami, przeżyciami, wrażeniami itp. Następnie, jeśli zebranie odbywa się przed dniem skupienia dla zespołów synodalnych, należy zachęcić wszystkich do udziału w tym wydarzeniu. Warto również przekazać informacje dotyczące Diecezjalnego Studium Formacyjnego dla Świeckich, które znajdują się na str. 19-20 Informatora duszpasterskiego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej 2020/2021, dostarczonego już do każdej parafii.

Na zakończenie zebrania należy rozdać jego uczestnikom obrazki z patronem naszej diecezji –
św. Maksymilianem Kolbem, które zawierają informacje o rekolekcjach synodalnych zaplanowanych na rok 2021. Mogą w nich również uczestniczyć osoby, które nie należą do zespołu synodalnego.

 1. WPROWADZENIE

Zgodnie z przyjętym w Polsce zwyczajem, przygotowanie dzieci i młodzieży do sakramentów chrztu, Komunii Świętej i bierzmowania powierza się proboszczowi, który – we współpracy z innymi kapłanami oraz katechetami – jest odpowiedzialny za zorganizowanie katechizacji szkolnej i parafialnej. Tymczasem w Dyrektorium o katechizacji z 2020 roku czytamy: „Największym wyzwaniem jest to, by małżeństwa – matki i ojcowie, będący aktywnymi podmiotami katechizacji – odeszły od jakże powszechnego sposobu myślenia, że nauczanie wiary jest zadaniem dla specjalistów od wychowania religijnego. Mentalności takiej sprzyja niekiedy sama wspólnota, której trudno jest zorganizować katechizację w stylu rodzinnym i opartą w pierwszym rzędzie na samych rodzinach” (nr 124).

Doświadczenie pokazuje, że rzeczywisty wkład duszpasterzy i katechetów w przygotowanie dziecka do Pierwszej Komunii Świętej jest niewielki, nawet wtedy, kiedy bardzo gorliwie spełniają swoją posługę. Decydujący jest natomiast wkład rodziców. Można to obrazowo opisać w taki sposób: dzieci do Komunii Świętej w 5% przygotowuje ksiądz, w 5% − katecheci, w 90% − rodzice. Niestety, często brakuje tych 90% albo wkład rodziców jest niewielki. Jeśli rodzice nie ewangelizują dzieci
i sami nie mają żywej wiary, na nic zda się cała mozolna praca duszpasterska
.

Wynika z tego, że najważniejsza w przygotowaniu dziecka nie jest katechizacja parafialna i szkolna, ale domowa, rodzinna. Te pierwsze są jej bardzo ważnym uzupełnieniem, ale tylko uzupełnieniem,
i pełnią funkcję pomocniczą. O wierze i formacji religijnej dziecka decydują rodzice. To jest ich obowiązek i prawo wynikające z powołania do rodzicielstwa i przyjęte przez nich podczas sakramentu chrztu ich dziecka. Wobec tego, w przygotowaniu do Komunii Świętej w większym stopniu trzeba więc położyć akcent na katechizację rodziców niż dzieci. Oni są bowiem niezastąpionymi katechetami.

Bardzo konkretną odpowiedź na sformułowane powyżej wnioski i postulaty stanowi przedstawiona niżej nowa metoda przygotowania dzieci do Pierwszej Komunii Świętej. Została ona opracowana pod kierunkiem księdza Marcina Węcławskiego i od 8 lat jest realizowana w Parafii pw. Maryi Królowej w Poznaniu, której jest on proboszczem. Zgodnie z decyzją biskupa Edwarda Dajczaka, właśnie ta metoda ma być wprowadzana w parafiach diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

1) Przygotowanie rodziców i ich dzieci do Pierwszej Komunii Świętej rozpoczyna się we wrześniu. We wskazanym terminie rodzice przychodzą z dzieckiem na indywidualną rozmowę z księdzem. Chodzi w niej głównie o wyczulenie ich na osobistą odpowiedzialność za przekazanie wiary swojemu dziecku przez własny przykład i katechezę. Jest to również okazja, aby jeszcze raz powiedzieć rodzicom, że to oni w pierwszym rzędzie odpowiadają za przygotowanie dziecka do Komunii Świętej.

2) Rodzice są zobowiązania do udziału w sześciu katechezach prowadzonych przez księdza, które mają charakter ewangelizacyjny i formacyjny. Po każdej z nich następują celebracje, którymi są Msze Święte z elementem katechetycznym objaśnianym w homilii dla dzieci. Kolejne celebracje wiążą się m.in. z poświęceniem i wręczeniem dzieciom krzyżyków, książeczek do nabożeństwa, różańców
i medalików oraz z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych i pierwszą spowiedzią.

3) Najistotniejszym elementem tej metody duszpasterskiej jest osiem spotkań prowadzonych przez ludzi świeckich raz w miesiącu – w okresie od września do kwietnia – dla grupy rodziców pięciorga lub sześciorga dzieci pierwszokomunijnych. Spotkania odbywają się w domach osób je prowadzących lub w domowej atmosferze na plebanii. Niewielka liczba ich uczestników pozwala na wzajemne otwarcie i wyjście z anonimowości. Natomiast ludzie świeccy, którzy je prowadzą, są dla wielu rodziców bardziej przekonujący niż księża, ponieważ mają rodziny i własne doświadczenia związane z wychowywaniem dzieci. Choć w czasie pierwszych spotkań ich uczestnicy na ogół są zamknięci, to w czasie kolejnych otwierają się i zaczynają dzielić owocami swojej pracy.

Spotkanie rozpoczyna się zapaleniem świecy i odmówieniem sekwencji do Ducha Świętego. Czytany jest i komentowany krótki fragment Ewangelii. Potem rodzice dzielą się owocami swojej pracy
z dziećmi z minionego miesiąca. Następuje katecheza tematyczna oraz wskazanie konkretnych zadań
i sposobów pracy rodziców z własnym dzieckiem. Spotkanie, które powinno się zamknąć w godzinie zegarowej, kończy się odmówieniem dziesiątki różańca w intencjach, do wypowiedzenia których zachęca się rodziców. Doświadczenie pokazuje, że zdecydowana większość rodziców, również takich, którzy żyją bez sakramentu małżeństwa albo są zobojętniali religijnie, szczerze przejmuje się treścią tych spotkań w małych grupach i podejmuje pracę ze swoim dzieckiem.

4) Wyniki anonimowej ankiety, którą rodzice wypełniają po ósmym spotkaniu, pokazują, jak słuszna i godna polecenia jest ta nowa metoda przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej. Oto kilka z nich:

 • „Moi rodzice nigdy ze mną tak nie rozmawiali jak ja z córką, a to bardzo zbliża.”
 • „Cenne jest to, że bardzo dużo z tych spotkań może wynieść dorosły człowiek. Mają pomóc
  w katechizacji dziecka, ale jak bardzo pomagają rodzicom.”
 • „Te spotkania są bardzo potrzebne. Zbliżają do Boga i do dziecka. Pracuję 12 godzin dziennie, więc uczestniczenie w katechezach, a potem praca z dzieckiem były dodatkowym wyzwaniem, ale w ich wyniku czułam się uduchowiona. spokojniejsza. Przy okazji odkryłam swoje dziecko.”
 • „Początkowo myślałam, że to jakiś wymysł naszej parafii, ale dziś, z perspektywy czasu, uważam, że jest to coś bardzo ważnego nie tylko dla dziecka, ale również dla rodziców.”

5) Wszystkie materiały niezbędne do realizowania powyższej metody wydano w dwóch zeszytach:

III. DYSKUSJA

 • Co sądzicie o tej metodzie przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej?
 • Jakie widzicie możliwości wprowadzenia tej metody w Waszej parafii?
 • Kto spośród ludzi świeckich mógłby prowadzić spotkania w grupach?